fbpx

Hari Ini dimaklumkan oleh Jurutera Tapak Tn Hj Mokhtar bahawa kerja-kerja cerucuk akan disambung semula setelah tergendala akibat pembaikan struktur tanah yang mengambil masa 2 minggu.

Sambungan point yang ke 59 diteruskan hari ini dengan harapan dapat disiapkan dalam tempoh 2 minggu lagi.

Insya Allah doa serta sumbangan tuan-tuan terus kami pohon bagi menjayakan PEMBINAAN KOMPLEKS SEKOLAH IBN KHALDUN.