fbpx

Pemeriksaan bersama kontraktor dan Jurutera Tapak Ir Hasan keatas besi tetulang dan f/work pile cap sebelum kerja konkrit dimulakan