fbpx

Sedekah Secara Berterusan

Laporan ringkas projek ditapak selepas Penanaman Cerucuk fasa 1 tamat

Kerja membina sub Base jalan

9/8-kerja pancang tanda ditapak.

10/8-bahan tambak mula sampai ditapak

14/8-mesin excavator sampai ditapak

15/8-kerja mengorek dan menambak Base jalan mula.

Kerja dijangka dlm tempoh 4 minggu (siap sebelum kontraktor bgn mula masuk tapak)